Bureau voor subsidie- en fondsenwerving

PGHM

Welkom bij PGHM

PGHM is een adviesbureau op het vlak van subsidie- en fondsenwerving en richt zich met name op het kleine en middelgrote MKB, welzijn, overheden, stichtingen en verenigingen. Als subsidieadviesbureau opereert PGHM op het snijvlak van bedrijfs- of instellingsbeleid en subsidiebeleid, vaak overheidsbeleid en subsidiebeheerders. 

Als ondernemer/bestuurder heeft u zich wellicht al eens verdiept in uw subsidiekansen. Tegelijkertijd zult u zich gerealiseerd hebben dat een aanvraag veel tijd, energie en kennis vereist. U zult ontdekt hebben dat er vele mogelijkheden zijn op velerlei gebieden, zowel op lokaal, regionaal en Europees niveau. Daarbij komt dat al deze regelingen in meer of mindere mate onderhevig zijn aan wijzigingen en vaak eigen voorwaarden en regelgeving kennen. Ook de hoogte van de toekenning verschilt per regeling. Het stelsel is daardoor weinig transparant en toegankelijk. Kortom: Tijd en energie die u bij voorkeur vanuit uw eigen betrokkenheid en kennis aan uw klanten besteed, elk met wellicht een eigen vraag. Dit is ook onze visie, wij geven een subsidieadvies op maat en willen met dit subsidieadvies de maximaal haalbare resultaten voor u bereiken.

Wij hebben inmiddels een jarenlange ervaring met subsidieregelingen en fondsen opgebouwd en hebben voor verschillende organisaties en bedrijven met succes zowel nationale als regionale subsidietrajecten afgehandeld.


Subsidieadviesbureau, fondsenwerving | PGHM