Bureau voor subsidie- en fondsenwerving

Nieuws

Nieuwsbrief

Middels deze link is het ook mogelijk om onze nieuwsbrief te ontvangen. In de nieuwsbrief worden de laatste nieuwsfeiten vermeld. Deze hebben betrekking op nieuwe en gewijzigde subsidieregelingen op velerlei terreinen.  

MKB innovatiestimulering MIT

15 - jan - 2020

MKB innovatiestimulering MIT.  Een haalbaarheidsproject brengt de technische en economische risico’s in kaart van een voorgenomen innovati...

Lees meer

Internationaal Ondernemen Fryslân 2016-2020

16 - okt - 2019

Er kan subsidie worden verstrekt voor de kosten van een haalbaarheidsonderzoek, marktonderzoek, exportplan, kennisvergroting, vertaling, ontwikkelings...

Lees meer

KEI 2019, kennisoverdracht en innovatie

18 - jun - 2019

Ook in 2019 zijn Kei- aanvragen mogelijk, detacheren, plaatsen van personeel.

Lees meer

VIA-PLUS 2019

18 - jun - 2019

VIA 2019 Ontwikkelingsprojecten, Ontwikkelen van een nieuw product, dienst of procedé, Organisatie-innovatie, Softwareprojecten

Lees meer

Kunst & Cultuurfondsen

15 - apr - 2019

De cultuurfondsen zorgen met hun subsidies aan instellingen en kunstenaars voor de dynamiek en vernieuwing in de cultuursector. De fondsen hebben ver...

Lees meer