Bureau voor subsidie- en fondsenwerving

MKB innovatiestimulering MIT

In 2020 zal het MIT-subsidieprogramma weer worden opengesteld.  De Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) stimuleert innovatie bij het midden- en kleinbedrijf. Door het subsidiëren van innovatieve projecten worden ondernemende mkb'ers aangemoedigd om zich economisch te ontwikkelen op bedrijfsniveau met -bij voorkeur- positieve gevolgen voor de regio. Denk aan economische ontwikkeling, innovatie, duurzaamheid en ontwikkeling van werkgelegenheid . Hiermee krijgt het MKB een enorme boost om innovaties op te pakken. De definitieve regeling volgt nog, de belangrijkste onderdelen zullen de haalbaarheidsprojecten en de R&D samenwerkingsprojecten zijn. 

Wie komt er in aanmerking voor subsidie?

MIT subsidie voor samenwerkingsprojecten is bestemd voor mkb’ers die met elkaar samenwerken aan de vernieuwing of ontwikkeling van een product, productieproces of dienst. Een samenwerkingsverband, deze bestaat uit ten minste 2 niet in een groep verbonden deelnemers en die voor eigen risico deelnemen.

Wat zijn de voorwaarden?

Het project richt zich op de ontwikkeling van of onderzoek naar een nieuw product of nieuwe dienst of methode - of het aanmerkelijk vernieuwen daarvan.

  • Er zijn geen verplichtingen aangegaan vóór het indienen van de subsidieaanvraag
  • Het subsidiebedrag per deelnemer van het samenwerkingsverband bedraagt ten minste € 25.000,- en ten hoogste € 100.000,-.
  • Bedraagt het subsidiebedrag voor het gehele R&D Samenwerkingsproject meer dan € 200.000,- dan bedraagt het subsidiebedrag per deelnemer ten minste € 25.000,- en ten hoogste € 175.000,-,
  • Minimaal 50% van de subsidiabele kosten van het project wordt gedragen door deelnemers die zijn gevestigd in provincies Drenthe, Friesland en Groningen en die in deze provincies ondernemingsactiviteiten uitvoeren.
  • Het samenwerkingsproject past binnen de Innovatieprogramma's topsectorenMet de uitvoering van het R&D samenwerkingsproject wordt gestart binnen 6 maanden na subsidieverlening
  • Het project wordt binnen 24 maanden na subsidieverlening afgerond

MIT subsidie 2020 aanvragen

Vanaf 11 juni 2020 kan er subsidie worden aangevraagd voor R&D-samenwerkingsprojecten. De officiële uiterste indieningsdatum is 10 september 2020.Groningen stimuleert innovatief en duurzaam mkb | PGHM