Bureau voor subsidie- en fondsenwerving

Kunst & Cultuurfondsen

Diverse fondsen ondersteunen projecten uit de kunst & cultuur. De fondsen hebben verschillende manieren om instellingen te ondersteunen. Bijvoorbeeld met projectsubsidies, beurzen en subsidies voor kunstenaarsinitiatieven. Enkele voorbeelden zijn:

VSBfonds

Het VSB fonds vat het begrip 'kunsten' breed op. Het kan gaan om podiumkunsten zoals muziek, theater, dans en zang. Het kan ook gaan om beeldende kunst, film, fotografie, vormgeving, architectuur en letteren. Ook ondersteunen zij projecten die een mix zijn van verschillende kunstvormen of waarin verschillende kunsten elkaar ontmoeten. 

Prins Bernhard Cultuur Fonds

Het Prins Bernhard Cultuurfonds is bevlogen pleitbezorger van cultuur, natuur en wetenschap in Nederland en daarbuiten. Met financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen worden bijzondere initiatieven beloond.Het Cultuurfonds ondersteunt bijzondere projecten op het gebied van muziek. Daarbij komen alle muziekgenres aan bod, zoals wereldmuziek, jazz, pop, opera, klassieke- en eigentijdse muziek. Speciale aandacht is er voor onder meer de kamermuziek, bijzonder amateurprojecten, muziekeducatie en talentontwikkelingstrajecten.

Fonds Cultuurparticipatie (FCP), programma Maak ruimte voor cultuur

Samen met de regeling Cultuurmakers van nu (voor aanvragen tot € 5000) is deze regeling gericht op het stimuleren van actieve cultuurparticipatie in het hele land. Maak ruimte voor cultuur richt zich op culturele organisaties en cultuurmakers die samen projecten ontwikkelen. Projecten die in het nu en in de toekomst aansluiten bij de ideeën, behoeften en mogelijkheden van cultuurmakers. De regeling is bedoeld voor toekomstgerichte cultuurparticipatie en erfgoedbeoefening, in al zijn diversiteit.

Subsidie voor professionaliseren Drents mkb | PGHM