Bureau voor subsidie- en fondsenwerving

Innovatief en duurzaam MKB-Groningen

Groninger midden- en kleinbedrijven (MKB) die aan de slag willen met vernieuwende en duurzame projecten kunnen weer subsidie aanvragen. De provincie Groningen stelt in totaal 1,6 miljoen euro beschikbaar. Het subsidieprogramma is een vervolg op eerdere succesvolle programma's 'Innovatief en Duurzaam MKB Groningen' uit 2013 en 2015.  


Doel van de regeling is het stimuleren en ondersteunen van innovatie en duurzaamheid bij het Groningse MKB door investeringen in duurzame bedrijfsuitrusting, waardoor de regio economisch aantoonbaar wordt versterkt en werkgelegenheid wordt gecreëerd. De minimale bijdrage vanuit dit programma is 10.000 euro per project. De maximale bijdrage is 50.000 euro per project. De  bijdrage is maximaal 25% van de projectkosten die voor subsidie in aanmerking komen. 

Het project moet binnen twee jaar na indiening worden afgerond. Er moet sprake zijn van een innovatief karakter, waarbij het project zorgt voor een significante verbetering van een product of productieproces. Bij het bepalen van het innovatieve karakter van het project wordt gekeken in hoeverre iets nieuw is in de provincie; de focus ligt hierbij nadrukkelijk op investeringen in nieuwe technologie. Daarnaast wordt meegewogen of de onderneming na uitvoering van het project voorop loopt in de provincie binnen zijn branche.

Het project is duurzaam: dit wordt beoordeeld aan de hand van 12 duurzaamheidsthema's. Hierbij moet het project minimaal aan twee van de subthema's binnen het onderdeel 'Planet' invulling geven, aan één van de subthema's van 'People' en aan één van de subthema’s van 'Profit'.Groningen stimuleert innovatief en duurzaam mkb | PGHM