Bureau voor subsidie- en fondsenwerving

HR Voucherregeling MKB Fryslân

Met de regeling wordt beoogd het kennisniveau op het gebied van strategisch HR van het MKB in de provincie Fryslân te stimuleren waardoor op de korte en lange termijn een bijdrage wordt geleverd aan de versterking van de economische structuur binnen de provincie Fryslân. De voucher kan worden aangevraagd door een mkb-onderneming die een vestiging heeft in Fryslân en daar de ondernemingsactiviteiten uitvoert. 

Vouchers worden verstrekt voor:

  • het opstellen van een strategisch HR beleidsplan en/of de implementatie hiervan of;
  • deskundigheidsbevordering bij medewerkers met HR taken en/of medewerkers die HR taken gaan uitvoeren, niet zijnde professionele HR functionarissen in de vorm van deelname aan (in-company) opleidingen, trainingen, seminars of cursussen.

Minimale subsidiabele kosten, subsidiepercentage en maximale subsidie

  • De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten.
  • Het bedrag aan subsidiabele kosten per project bedraagt minimaal € 500.
  • De subsidie per project bedraagt maximaal € 2.500.
  • In aanmerking komen alleen kosten van het inschakelen van een extern deskundige.

Een mkb-ondernemer mag twee vouchers aanvragen.Binnen drie weken na de verleningsbeschikking wordt de subsidie voor 100% bevoorschot. Het project wordt binnen 6 maanden na toezegging van de subsidie afgerond.

Aanvragen kunnen tot en met 31 december 2019 worden ingediend.


Groningen stimuleert innovatief en duurzaam mkb | PGHM