Bureau voor subsidie- en fondsenwerving

MKB innovatiestimulering MIT

In 2020 zal het MIT-subsidieprogramma weer worden opengesteld.  De Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) stimuleert innovatie bij het midden- en kleinbedrijf. Door het subsidiëren van innovatieve projecten worden ondernemende mkb'ers aangemoedigd om zich economisch te ontwikkelen op bedrijfsniveau met -bij voorkeur- positieve gevolgen voor de regio. Denk aan economische ontwikkeling, innovatie, duurzaamheid en ontwikkeling van werkgelegenheid . Hiermee krijgt het MKB een enorme boost om innovaties op te pakken. De definitieve regeling volgt nog, de belangrijkste onderdelen zullen de haalbaarheidsprojecten en de R&D samenwerkingsprojecten zijn. 

MIT-haalbaarheidsprojecten

MIT subsidie voor haalbaarheidsprojecten is bestemd voor mkb’ers die de technische en economische risico’s van een innovatieproject in kaart willen brengen. De maximale subsidie zal € 20.000 bedragen, met een subsidiepercentage van 40%.

MIT-R&D-samenwerkingsprojecten

MIT subsidie voor samenwerkingsprojecten is bestemd voor mkb’ers die met elkaar samenwerken aan de vernieuwing of ontwikkeling van een product, productieproces of dienst. De subsidie bedraagt in dit geval maximaal € 200.000 per samenwerking, oftewel € 100.000 per deelnemer. 

Wie komt er in aanmerking voor subsidie?

Afhankelijk van het onderdeel kan er subsidie worden verstrekt aan een mkb-onderneming of een samenwerkingsverband. Een samenwerkingsverband is bestaat uit ten minste 2 niet in een groep verbonden deelnemers en die voor eigen risico deelnemen.

 MIT subsidie 2020 aanvragen

De MIT-regeling opent op 7 april 2020 voor haalbaarheidsprojecten. Vanaf 11 juni 2020 kan er subsidie worden aangevraagd voor R&D-samenwerkingsprojecten. De officiële uiterste indieningsdatum is 10 september 2020.

Deze informatie is vooralsnog indicatief in afwachting van de definitieve regeling.

Groningen stimuleert innovatief en duurzaam mkb | PGHM