Bureau voor subsidie- en fondsenwerving

MIT-subsidie

Vanaf 9 april kunnen MKB’ers uit de Nederlandse topsectoren weer MIT-subsidie aanvragen voor hun innovatietrajecten. Er is subsidie voor haalbaarheidsprojecten en vouchers voor het laten beantwoorden van een kennisvraag. De ervaring leert dat deze regelingen binnen een paar dagen overvraagd zijn. Daarom is het raadzaam om snel een aanvraag in te dienen. 


Een haalbaarheidsproject bestaat uit een haalbaarheidsstudie, eventueel aangevuld met industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling. Een haalbaarheidsstudie is een onderzoek naar en de analyse van het potentieel van nieuwe of het aanmerkelijk vernieuwen van producten, procedés of diensten, met als doel de besluitvorming om tot onderzoek of ontwikkeling over te gaan te ondersteunen door objectief en rationeel de sterke en de zwakke punten van een project, de kansen en risico's in kaart te brengen, waarbij ook wordt aangegeven welke middelen nodig zijn om het project te kunnen doorvoeren en wat uiteindelijk de slaagkansen zijn. Industrieel onderzoek zit dan meer aan de wetenschappelijke kant en experimentele ontwikkeling meer aan de ontwikkelkant, samenstellen van een trial & error en testen. De subsidie bedraagt maximaal 20.000 euro. De maximale projectkosten bedragen 50.000 euro. 

Met een kennisvoucher formuleert u een kennisvraag voor de vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten. Vervolgens benadert u een kennisinstelling die het antwoord op deze vraag kan verzorgen. Met de voucher kunt u 50% van de rekening van de kennisinstelling voldoen. Zo wordt innovatie gestimuleerd. De subsidie bedraagt maximaal 3.750 euro.

De definitieve regeling moet nog worden vast gesteld.Drie succesvolle financieringsregelingen | PGHM