Bureau voor subsidie- en fondsenwerving

WBSO en RDA

De WBSO is een fiscale stimuleringsregeling waarmee de Nederlandse overheid een deel van de loonkosten voor speur- en ontwikkelingswerk, vergelijkbaar met Research and Development, compenseert. De WBSO is van toepassing bij: het bedenken, onderzoeken en maken van technisch nieuwe (deel)producten, processen of software; het verbeteren van bedrijfsprocessen en bestaande producten.De WBSO is een tegemoetkoming in de loonkosten die gemoeid zijn met S&O in de vorm van een vermindering van de af te dragen loonheffing. Er zijn maximaal drie aanvragen per jaar mogelijk met een minimale projectperiode van drie maanden per aanvraag. 


Het totaal aan kosten waarmee de loonkosten worden verlaagd bestaat uit twee onderdelen:

  • Voor de loonkosten wordt een basis-uurtarief gehanteerd van € 29.
  • Voor de (materiaal)kosten en voor de aanschaf van bedrijfsmiddelen kan gekozen worden voor een forfait-uurtarief van € 10 of voor toepassing van daadwerkelijk gemaakte kosten en investeringen. Voorbeeld: een organisatie die loonheffing afdraagt (dus werknemers in dienst heeft) voert een project uit in een periode van drie maanden, de geschatte S&O uren bedragen 400. 400 uur x (€ 29 +€ 10) = € 15.600 x 32% = € 4.992. De RDA mag overigens ook tegen daadwerkelijk kosten worden opgegeven.

RVO stelt de volgende eisen aan de ontwikkelingsactiviteiten:

  • Ze moeten technisch nieuw zijn.
  • Ze moeten een projectmatige aanpak hebben (‘systematisch georganiseerd’).
  • Ze moeten binnen de lidstaten van de Europese Unie plaatsvinden.Drie succesvolle financieringsregelingen | PGHM