Bureau voor subsidie- en fondsenwerving

MKB Idee gaat weer van start

Met deze regeling wil de overheid MKB’ers stimuleren meer te investeren in scholing en ontwikkeling van huidig en toekomstig werkenden. Anders dan in 2018 richt de regeling zich nu op iedere MKB’er.


De subsidie is geen opleidingsbudget, maar een bijdrage voor het oplossen van knelpunten bij MKB’ers. Het is niet bedoeld voor het volgen van opleidingen bij onderwijsinstellingen. Het totaal beschikbare budget voor 2019 is 7,5 miljoen euro. De subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten. Subsidiabele kosten zijn alle redelijk gemaakte kosten die direct verbonden zijn met de uitvoering van het project. Dit zijn bijvoorbeeld loonkosten van de aanvrager of kosten die de aanvrager maakt voor het inschakelen van derden. Er zijn geen specifieke kostensoorten uitgesloten. 

Uw project moet zich richten op 1 van de volgende soorten investeringen:

  • Investeringen om te zorgen voor meer technisch opgeleid personeel;
  • investeringen in menselijk kapitaal met het oog op digitalisering;
  • investeringen in menselijk kapitaal met het oog op de klimaat- en energietransitie.

De minimale deelname aan een project per deelnemer (= het minimale subsidiebedrag) bedraagt 25.000 euro, het maximale bedrag is 124.999 euro inclusief BTW. Voor samenwerkingsverbanden bedraagt de subsidie maximaal 200.000 euro. Voor de deelnemers onderling gelden dezelfde bedragen als voor individuele deelnemers.

U kunt een aanvraag indienen van 15 april 2019 tot 27 augustus 2019.MIT haalbaarheid gaat binnenkort van start! | PGHM