Bureau voor subsidie- en fondsenwerving

VIA-PLUS 2018

Voor Noordelijke MKB’ers is het mogelijk een subsidieaanvraag in te dienen voor de VIA 2018 plus. Naast het ontwikkelen van een nieuw product, dienst of procedé, is het ook mogelijk om voor organisatie-innovatie subsidie aan te vragen.  Voortschrijdende digitalisering en verduurzaming leiden de komende jaren tot grote transities. Ontwikkelingen zoals robotisering, biotechnologie, 3D-printen, virtual reality, 5G en Internet of Things zullen dit allemaal versnellen. Deze ontwikkelingen zullen de manier waarop we produceren, consumeren en als mensen met elkaar omgaan veranderen. 

Deze veranderende omstandigheden en nieuwe mogelijkheden vragen om een andere manier van organiseren en nieuwe verdienmodellen. Binnen het onderdeel organisatie-innovatie kan een MKB’er subsidie krijgen voor het inschakelen van een externe deskundige voor advies, begeleiding of coaching bij het vernieuwen van zijn organisatie- of verdienmodel, inclusief de implementatie hiervan. 

Ook is het mogelijk om gezamenlijk een externe deskundige in te schakelen om nieuwe samenwerkingen vorm te geven gericht op het benutten van nieuwe mogelijkheden en ontwikkelingen.  De verbreding van de VIA houdt tevens in dat een idee nieuw voor de onderneming mag zijn.  

De maximale projectgrootte is 25.000 euro, waarvan maximaal 50% subsidiabel is. De subsidiabele kosten betreffen de inzet van een extern deskundige. Bij toekenning van de VIA-subsidie, wordt 40% van het verleende bedrag meteen uitbetaald. Ondernemers hoeven dit bedrag dus niet voor te financieren, waardoor ze snel aan de slag kunnen met hun innovatie. 


Ruber Acia ondersteunt innovatieve start-ups in het Noorden | PGHM