Bureau voor subsidie- en fondsenwerving

VIA-PLUS 2019

Vanaf 11 juni is het voor noordelijke MKB’ers mogelijk een subsidieaanvraag in te dienen voor de VIA 2019 plus. Met de komst van de vernieuwde regeling is het naast het ontwikkelen van een nieuw product, dienst of procedé, ook mogelijk om voor organisatie-innovatie subsidie aan te vragen. Tevens is als nieuw onderdeel 'softwareprojecten' toegevoegd. De innovatie draagt bij aan een maatschappelijk belang. In alle gevallen wordt na verlening een eerste voorschot verstrekt. 

Ontwikkelen van een nieuw product, dienst of procedé

Onder de ontwikkeling en het onderzoek valt ook het ontwikkelen, bouwen en testen van een fysiek prototype en het testen en valideren in omgevingen die representatief zijn voor het functioneren onder reële omstandigheden, zolang het doel het aanbrengen van verdere technische verbeteringen is, die niet grotendeels vast staan. 

De subsidiabele kosten zijn:

  • het inschakelen van een onafhankelijke deskundige; 
  • materialen die uitsluitend onderdeel zijn van een prototype;
  • loonkosten van medewerkers of eigen arbeid (in geval van eenmanszaken of VOF);
  • huurkosten van apparatuur en uitrusting.

Het subsidiepercentage voor individuele aanvragen bedraagt 35%, voor samenwerkingsverbanden 50%. De maximale subsidie bedraagt 100.000 euro.

Organisatie-innovatie

Binnen het onderdeel organisatie-innovatie kan een mkb’er subsidie krijgen voor het inschakelen van een externe deskundige voor advies, begeleiding of coaching bij het vernieuwen van zijn organisatie- of verdienmodel, inclusief de implementatie hiervan. Het project speelt in op nieuwe externe ontwikkelingen of marktomstandigheden. Ook is het mogelijk om gezamenlijk een externe deskundige in te schakelen om nieuwe samenwerkingen vorm te geven gericht op het benutten van nieuwe mogelijkheden en ontwikkelingen. 

De subsidiabele kosten zijn de kosten voor het inschakelen van een onafhankelijke extern deskundige. Het subsidiepercentage bedraagt 50%. De maximale subsidie bedraagt minimaal 5.000 euro en maximaal 12.500 euro. 

Per onderneming kan er tweemaal subsidie worden aangevraagd.

Softwareprojecten

Dit is een nieuw onderdeel binnen de VIA. Hiermee wordt het mogelijk om specifiek voor de ontwikkeling van een softwarematig product of dienst subsidie aan te vragen. Het gaat om een digitale code die uitsluitend wordt ontwikkeld voor het aantonen van een nieuw technisch werkingsprincipe van een voorgestelde oplossing en toeziet op de ontwikkeling van proof-of-concept software.

Voorwaarden:

  • De onderneming dient voornemens te zijn het nieuwe product of dienst te vermarkten. 
  • Ontwikkelen tot het stadium waarin het gebruikt kan worden door eindgebruikers.

Uitgesloten zijn activiteiten die toezien op het uitbreiden van een bestaand product of dienst en/of worden uitgevoerd voor het finetunen van het gebruikersvriendelijker maken het product of dienst. Indien een bestaand product of dienst geschikt wordt gemaakt voor een nieuwe markt en het bestaande product of dienst hierdoor aanmerkelijk vernieuwd moet worden, is er sprake van een nieuw product of dienst voor de onderneming.

De subsidiabele kosten zijn:

  • het inschakelen van een onafhankelijke deskundige; 
  • loonkosten van medewerkers of eigen arbeid (in geval van eenmanszaken of VOF).

Het subsidiepercentage voor individuele aanvragen bedraagt 35 %. De maximale subsidie bedraagt minimaal 5.000 euro en maximaal 50.000 euro. Per onderneming kan er tweemaal subsidie worden aangevraagd.

VIA2019 ondersteunt innovatieve projecten in het Noorden | PGHM