Bureau voor subsidie- en fondsenwerving

VIA-PLUS 2019 organisatie-innovatie

Tot 1 april 2020 is het nog mogelijk om subsidie aan te vragen voor de VIA-Plus onderdeel organisatie-innovatie. De regeling is bestemd voor het mkb in Noord-Nederland.

Organisatie-innovatie

Ondernemen is een vak apart, de wereld om ons heen verandert voortdurend. Globalisering, automatisering, robotisering, digitalisering en flexibilisering van de arbeidsmarkt zijn trends die al een tijdje gaande zijn. Stilstand is achteruitgang. Het ontbreekt echter aan volledig inzicht en kennis, hoe kunt u daarop voorsorteren.Om toekomstbestendig te zijn is het belangrijk minimaal kennis te hebben van de trends op dit gebied en er serieus over na te denken wat dit voor jouw organisatie betekent.  Deze veranderende omstandigheden en nieuwe mogelijkheden vragen om een andere manier van organiseren en nieuwe verdienmodellen.

Binnen het onderdeel organisatie-innovatie kan een mkb’er subsidie krijgen voor het inschakelen van een externe deskundige voor advies, begeleiding of coaching bij het vernieuwen van zijn organisatie- of verdienmodel, inclusief de implementatie hiervan. Het project speelt in op nieuwe externe ontwikkelingen of marktomstandigheden. Ook is het mogelijk om gezamenlijk een externe deskundige in te schakelen om nieuwe samenwerkingen vorm te geven gericht op het benutten van nieuwe mogelijkheden en ontwikkelingen. 

De subsidiabele kosten zijn de kosten voor het inschakelen van een onafhankelijke extern deskundige. Het subsidiepercentage bedraagt 50%. De maximale subsidie bedraagt minimaal 5.000 euro en maximaal 12.500 euro. Binnen drie weken na de verleningsbeschikking worden subsidies voor 40% van het verleende subsidiebedrag bevoorschot. Een tweede voorschot van maximaal 40% kan op aanvraag van de subsidieontvanger eenmaal worden verleend naar evenredigheid van de gemaakte en betaalde subsidiabele kosten.

Per onderneming kan er tweemaal subsidie worden aangevraagd.

VIA2019 ondersteunt innovatieve projecten in het Noorden | PGHM