Bureau voor subsidie- en fondsenwerving

KEI 2019, kennisoverdracht en innovatie

MKB-ers in Friesland, Groningen en Drenthe kunnen vanaf 11 juni gebruik gaan maken van de Subsidieregeling Kennis en Innovatie.


De KEI stimuleert kennisontwikkeling op het gebied van:

  • technologische innovatie: een nieuwe technologie voor producten, diensten of processen van de onderneming;     
  • organisatie-innovatie: het vernieuwen van de werkwijze van een onderneming met de bedoeling om de organisatie te verbeteren; 
  • marktinnovatie: het aanboren van nieuwe markten, het introduceren van nieuwe producten op bestaande markten en het vernieuwen van de marktbenadering.Wilt u bijvoorbeeld nieuwe markten verkennen, marktonderzoek doen of uw marketingbeleid inrichten en u heeft niet de juiste kennis in huis?

Met deze regeling kan een vergoeding worden aangevraagd voor de volgende onderdelen:

  • het gedetacheerd hebben van hooggekwalificeerd personeel, hieronder kunt u ook verstaan het inhuren van externe deskundigheid t.b.v. kennisoverdracht;
  • het plaatsen van personeel, het dient te gaan om een nieuw gecreëerde functie;
  • of het in dienst nemen of gedetacheerd hebben van een promovendus.

Aanvragen is mogelijk vanaf 11 juni tot en met 31 december 2019. De subsidiabele kosten zijn brutoloonkosten of detacheringskosten. De minimale subsidiabele kosten bedragen per project 4.000 euro en maximaal 200.000 euro, het subsidiepercentage is afhankelijk van het onderdeel en bedraagt maximaal 50%. Na verlening wordt een eerste voorschot uitbetaald.

Belangrijkste voorwaarden:

  • De gedetacheerde wordt minimaal 12 uren per week ingezet.
  • Duur van minimaal 3 maanden en maximaal 24 maanden*.
  • Plaatsing op de vestiging van de aanvrager en hier regelmatig aanwezig om de kennis te kunnen overdragen. 

*bij het dienst nemen of gedetacheerd hebben van een promovendus is dit maximaal 48 maanden.

WBSO-mededeling doen vóór 1 april 2019 | PGHM